Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een landelijk initiatief vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

De werkgroep KVO is een samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de gemeentes, politie, brandweer, ondernemers en de SIM. Samen zetten zij zich actief in om de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ naar een hoger niveau te tillen.

Alle bedrijventerreinen binnen de SIM zijn momenteel in het bezit van het keurmerk.

KVO hercertificering 2023
Het huidige certificaat verloopt per 31-12-2023.
Door middel van een hercertificeringstraject, kan uw bedrijventerrein in het bezit blijven van het Keurmerk Veilig Ondernemen!

Uw mening over het bedrijventerrein is daarbij van zeer groot belang!
De KVO werkgroep verzoekt u daarom vriendelijk deze enquête in te vullen.
U verschaft de werkgroep hiermee een duidelijk beeld van wat er leeft op het bedrijventerrein.

Mede door uw opmerkingen zal de werkgroep in de komende drie jaar maatregelen gaan uitvoeren om het terrein nog “schoner en veiliger” te krijgen / te houden.

Klik hier voor de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/ZRFP5JS 
De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen totaalcijfers zullen worden weergegeven.

Voordeel voor ondernemers:
Naast het feit dat de algemene veiligheid en uitstraling van een bedrijventerrein door inzet van KVO wordt verhoogd cq. gewaarborgd blijft, biedt een certificering u als ondernemer nog een voordeel:
Namelijk een korting van maar liefst 10% op de gerelateerde verzekeringspremies.
U maakt hier aanspraak op door een kopie van het certificaat aan uw verzekeraar te sturen.

KVO Certificaat Continu Samenwerken Maastricht & Gronsveld
KVO Certificaat Bedrijventerrein Maastricht-Aachen Airport

Heeft u een vraag over KVO?
Neem contact op via secretariaatsim@lwv.nl

Bekijk onderstaand filmpje waarin u ziet waarom het Keurmerk Veilig Ondernemen heel belangrijk is: