Agenda SIM

(Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus)

  • Maandag 7 december: Themabijeenkomst ‘Uw digitale veiligheid in de praktijk’

2021

  • Maandag 1 februari: Themabijeenkomst Omgevingsvisie
    Maandag 1 maart: Themabijeenkomst Klimaatadaptie
  • Woensdag 3 maart: Cursus Contract & Leveranciersmanagement
  • Maandag 8 maart: Cursus LinkedIn Power Boost Training  
  • Maandag 13 september: Cursus Beïnvloedingspsychologie via LinkedIn  
  • Vrijdag 9 juli: SIM Bedrijventerrein Challenge

Parkmanagement Maastricht

De Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) werd opgericht op 25 november 1994 door de Stichting Ondernemingen Beatrixhaven (SOB), de Samenwerkende Ondernemingen Randwyck (SOR), de Bedrijvenvereniging Bosscherveld (BVB) en de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV).

Doel van de SIM is het bemiddelen in en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven die gevestigd zijn op een van de aangesloten bedrijventerreinen.

Inmiddels is het aantal aangesloten ondernemersverenigingen uitgebreid met Samenwerkende Ondernemingen Scharn (SOS) en is de SIM buiten de grenzen van de gemeente Maastricht gegroeid. Namelijk de Bedrijvenvereniging Maastricht-Aachen Airport (BMA) gelegen in de gemeente Beek en Bedrijvencontactgroep Eijsden-Gronsveld (BEG) gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten zijn ook onderdeel van SIM.

De SIM is gelieerd aan de Limburgse Werkgevers Vereniging, die de werkgeversbelangen op provinciaal niveau behartigt en op haar beurt nauwe relaties heeft met de landelijke werkgeverskoepel VNO-NCW.

Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht

Deelnemende Bedrijvenverenigingen

•Stichting Ondernemingen Beatrixhaven
•Bedrijvenvereniging Bosscherveld
•Samenwerkende Ondernemingen Randwyck
•Stichting Ondernemers Scharn Noord
•Bedrijvencontactgroep Eijsden-Gronsveld
•Bedrijvenvereniging Maastricht-Aachen Airport