SIM Bedrijventerrein Challenge

Vorig jaar hebben we helaas geen spannende fysieke strijd kunnen voeren. Maar we zijn terug! Eindelijk! En we hebben wat leuks voor jullie in petto! Het programma is samengesteld en we kunnen niet wachten om dit event voor onze SIM leden te organiseren. Wie het beste, snelste, slimste of dapperste team der bedrijventerrein heeft, zullen we op vrijdag 17 september dan eindelijk te weten komen.

Meld je hier aan.

Agenda SIM

  • Maandag 6 september: Themabijeenkomst Afvalrecycling- en circulariteit
  • Woensdag 15 september: Cursus Contract & Leveranciersmanagement
  • Vrijdag 17 september: SIM Bedrijventerrein Challenge
  • Maandag 4 oktober: Themabijeenkomst Groene Daken
  • Maandag 11 oktober: Cursus Beïnvloedingspsychologie via LinkedIn 
  • Maandag 1 november: Themabijeenkomst Beter Scoren Online: In het oog van Google
  • December: SIM Kerstborrel

Parkmanagement Maastricht

De Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) werd opgericht op 25 november 1994 door de Stichting Ondernemingen Beatrixhaven (SOB), de Samenwerkende Ondernemingen Randwyck (SOR), de Bedrijvenvereniging Bosscherveld (BVB) en de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV).

Doel van de SIM is het bemiddelen in en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven die gevestigd zijn op een van de aangesloten bedrijventerreinen.

Inmiddels is het aantal aangesloten ondernemersverenigingen uitgebreid met Samenwerkende Ondernemingen Scharn (SOS) en is de SIM buiten de grenzen van de gemeente Maastricht gegroeid. Namelijk de Bedrijvenvereniging Maastricht-Aachen Airport (BMA) gelegen in de gemeente Beek en Bedrijvencontactgroep Eijsden-Gronsveld (BEG) gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten zijn ook onderdeel van SIM.

De SIM is gelieerd aan de Limburgse Werkgevers Vereniging, die de werkgeversbelangen op provinciaal niveau behartigt en op haar beurt nauwe relaties heeft met de landelijke werkgeverskoepel VNO-NCW.

Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht

Deelnemende Bedrijvenverenigingen

•Stichting Ondernemingen Beatrixhaven
•Bedrijvenvereniging Bosscherveld
•Samenwerkende Ondernemingen Randwyck
•Stichting Ondernemers Scharn Noord
•Bedrijvencontactgroep Eijsden-Gronsveld
•Bedrijvenvereniging Maastricht-Aachen Airport