Cofinanciers

Sinds 2007 maakt de SIM, voor de financiering van de ondernemersvereniging,  gebruik van de bijdrage van een aantal cofinanciers. Als cofinancier van de SIM biedt u niet alleen onmisbare steun aan onze organisatie maar ook aan uw bedrijventerrein en aan de regio. Daarnaast heeft cofinanciering ook vele voordelen voor uw eigen organisatie. Door deel te nemen aan de collectieve inkoopprojecten van de SIM kunt u een groot deel van de cofinanciering terug ontvangen.

Huidige cofinanciers 2023-2025
SunChemical
Tata Steel Service Centre Maastricht

Wilt u ons graag steunen en cofinancier worden? Onderstaand hebben wij voor u de voordelen van het cofinancierschap beknopt samengevat:

  • Vermelding van uw logo op banner tijdens SIM-bijeenkomsten/vermelding op de uitnodigingen van themabijeenkomsten en nieuwsbrieven
  • Vertegenwoordiging in het bestuur van de SIM
  • Mogelijkheid om actief deel te nemen aan het SIM Inkopersoverleg
  • Directe kostenbesparingen door deelname aan de SIM Raamcontracten
  • Jaarlijkse restitutie van de betaalde parkmanagementfee (tot maximaal € 3.750,- per jaar)
  • Exposure op de SIM-website