BEDANKT!

SIM Bedrijventerrein Challenge 2021 was een grandioos succes!
BEKIJK HIER DE AFTERMOVIE.
We hopen jullie volgend jaar allemaal weer te zien! 👋🏻

Agenda SIM

  • Maandag 4 oktober: Themabijeenkomst Groene Daken
  • Wo 13 okt: Kick-off pilot logistieke laadinfra Randwyck (SOR)
  • Do 14 okt: Digitale veiligheid: de keten onder vuur. Bedreiging Ă©n kans (Expertisecentrum Cyberweerbaarheid)
  • Maandag 11 oktober: Cursus BeĂŻnvloedingspsychologie via LinkedIn 
  • Maandag 1 november: Themabijeenkomst Beter Scoren Online: In het oog van Google
  • Januari: SIM Nieuwjaarsborrel

Parkmanagement Maastricht

De Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) werd opgericht op 25 november 1994 door de Stichting Ondernemingen Beatrixhaven (SOB), de Samenwerkende Ondernemingen Randwyck (SOR), de Bedrijvenvereniging Bosscherveld (BVB) en de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV).

Doel van de SIM is het bemiddelen in en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven die gevestigd zijn op een van de aangesloten bedrijventerreinen.

Inmiddels is het aantal aangesloten ondernemersverenigingen uitgebreid met Samenwerkende Ondernemingen Scharn (SOS) en is de SIM buiten de grenzen van de gemeente Maastricht gegroeid. Namelijk de Bedrijvenvereniging Maastricht-Aachen Airport (BMA) gelegen in de gemeente Beek en Bedrijvencontactgroep Eijsden-Gronsveld (BEG) gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten zijn ook onderdeel van SIM.

De SIM is gelieerd aan de Limburgse Werkgevers Vereniging, die de werkgeversbelangen op provinciaal niveau behartigt en op haar beurt nauwe relaties heeft met de landelijke werkgeverskoepel VNO-NCW.

Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht

Deelnemende Bedrijvenverenigingen

•Stichting Ondernemingen Beatrixhaven
•Bedrijvenvereniging Bosscherveld
•Samenwerkende Ondernemingen Randwyck
•Stichting Ondernemers Scharn Noord
•Bedrijvencontactgroep Eijsden-Gronsveld
•Bedrijvenvereniging Maastricht-Aachen Airport