Bedrijventerrein Beatrixhaven

Beatrixhaven behoort met Bosscherveld tot de oudere bedrijventerreinen in Maastricht en is geschikt voor gemengde en zwaardere bedrijvigheid. Revitalisering moet bijdragen aan een ruimtewinst van 5 ha. Daarnaast is dit een middel om het oorspronkelijke gebruik terug te brengen met als doelstelling het bieden van fysieke ruimte voor bedrijven uit de hogere milieuklasse. In het Masterplan Beatrixhaven is beschreven op welke manier en onder welke condities de ambitie om Beatrixhaven te revitaliseren gehaald kunnen worden.

Wat te doen in geval van een calamiteit?
Download onze incidentenkaart en verspreid deze binnen uw bedrijf:
Incidentenkaart Beatrixhaven NL 
Incidentenkaart Beatrixhaven EN

Bestuur bedrijvenvereniging Stichting Ondernemingen Beatrixhaven (SOB):
Jan Jansen (Sibelco), Voorzitter
Guy Maassen (Arnold Maassen), Penningmeester
Remi Castermans (Chromin), Bestuurslid
Guido Loeffen (L’Ortye), Bestuurslid


Parkmanager Maastricht 

Veronique Hermes-Plusjé
+31 6 82684912
hermes@lwv.nl