Bedrijventerrein Scharn-Noord

Scharn-Noord is bestemd voor de segmenten productie, distributie en groothandel (milieuklasse 1, 2, 3), zowel bovenregionaal (langs de Terblijterweg) als regionaal / lokaal (overig deel bedrijfsterrein). Daarnaast is een deel van het terrein gereserveerd voor bedrijven uit de automobielbranche. In het gebied is eveneens bedrijfsterrein dat ontwikkeld is door een particuliere partij en geschikt voor hetzelfde segment bedrijvigheid. Het gemeentelijk deel van het terrein is uitgegeven en beschikbare bedrijfsobjecten worden aangeboden door de particuliere markt.

In Scharn-Noord is sprake van concentratie van productie, distributie, groothandel en autobranche, gericht op de regio. Vlakbij de A2, prima ontsloten via de Terblijterweg, goede uitstraling, veel groen, kan intensiever gebruikt worden, enkele kavels liggen braak. De gemeente betitelt het terrein als ‘toekomstbestendig’, noemt het vestigingsklimaat goed. Dat geldt minder voor het bedrijventerrein aan de Heerderweg, een mix van detailhandel, transport en groothandel (autodealers, garages), matige bereikbaarheid tussen autoweg en spoor, matige uitstraling (rommelig), verouderd vastgoed, weinig groen, intensief bebouwd, nauwelijks groeimogelijkheden, parkeren in openbare ruimte draagt bij aan rommelig karakter.

Wat te doen in geval van een calamiteit?
Download onze incidentenkaart en verspreid deze binnen uw bedrijf:
Incidentenkaart Scharn-Noord NL
Incidentenkaart Scharn-Noord EN

Bestuur bedrijvenvereniging Stichting Ondernemers Scharn Noord (SOS):
Edward Goessens (TCC), Voorzitter
Joost van den Boorn (Intergarde), Penningmeester


Parkmanager Maastricht 

Veronique Hermes-Plusjé
+31 6 82684912
hermes@lwv.nl