Afvalverwerking

L’Ortye Transport en Milieu tracht met haar milieudiensten een wezenlijke bijdrage te leveren aan een schoon milieu in onze regio. Ze beschikken over een zeer uitgebreid assortiment containers, die snel te leveren zijn vanuit de bestaande voorraad. Grofweg kunnen deze type containers worden ingedeeld in drie hoofdgroepen, namelijk rolcontainers, afzetcontainers en speciale containers.

L’Ortye Transport en Milieu is sinds vele jaren een betrouwbare partner voor de SIM op het gebied van afvalverwerking. Bedrijven die zijn aangesloten bij SIM kunnen profiteren van de gunstige raamovereenkomst die afgesloten is tussen L’Ortye en SIM.

Deelnemer worden van het afvalcollectief?
Door het afleggen van een kort persoonlijk bezoek kan L’Ortye u de voordelen van het collectieve afvalcontract van de SIM uitleggen. In dit gesprek zal tevens een afvalscan worden uitgevoerd om zodoende advies te geven over de optimalisatie van uw afvaldienstverlening.

Bent u geïnteresseerd, neem dan gerust contact op met L’Ortye Transport en Milieu voor meer informatie of het maken van een afspraak met een van onze vertegenwoordigers.

Stuur een e-mail naar: secretariaatsim@lwv.nl

“Inmiddels zijn u bijna 100 bedrijven naar volle tevredenheid voorgegaan!”