Calamiteitenplannen

Al sinds 1994 zet de SIM zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven die gevestigd zijn op de aangesloten bedrijventerreinen. Veiligheid is hierbij een van de belangrijkste thema’s, waarbij wij steeds kijken hoe we hierin stappen kunnen maken om te blijven verbeteren.

Alle aangesloten bedrijventerreinen zijn dan ook voorzien van een KVO-keurmerk. Dit keurmerk voor veilig ondernemen is een landelijk initiatief vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud op bedrijventerreinen aan te pakken.

Naar aanleiding van de wateroverlast in de zomer van 2021 is gebleken dat het voor veel ondernemers niet duidelijk is welke hulpdienst bij welk incident gebeld moet worden. Het bestuur van de SIM heeft daarom met de diverse hulpdiensten per bedrijventerrein een ‘Incidentenkaart’ opgesteld. Deze maakt in één oogopslag duidelijk hoe te handelen in geval van een incident in of rondom het bedrijf.

Het is belangrijk om deze kaart op een zichtbare plek in uw bedrijf op te hangen en aan te vullen met de gegevens van uw BHV’ers, nummers van de (over)buren en de locaties van AED-apparaten.

Wij adviseren u daarnaast om de incidentenkaart goed met uw BHV’ers door te nemen en de routes naar de verzamelplekken samen te oefenen, zodat uw bedrijf goed is voorbereid op een eventuele noodsituatie.

Incidentenkaart Beatrixhaven NL 
Incidentenkaart Beatrixhaven EN
Incidentenkaart Bosscherveld NL
Incidentenkaart Bosscherveld EN
Incidentenkaart Randwyck NL
Incidentenkaart Randwyck EN
Incidentenkaart Scharn-Noord NL
Incidentenkaart Scharn-Noord EN