Themabijeenkomsten

De Themabijeenkomsten van de SIM, ook wel bekend als de sirenelunches van SIM. Van tijd tot tijd vinden op de eerste maandag van de maand bij Buitenplaats Vaeshartelt de themabijeenkomsten plaats. De onderwerpen van de thema’s variëren: bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, vitaliteit. Zodra er belangrijke zaken zijn voor de SIM leden informeren we hen graag tijdens deze bijeenkomsten van 11:00 uur tot 12:00 uur. Voor degenen die na afloop
na willen praten, is er een gezamenlijke lunch in de Coffeecorner van Vaeshartelt.

Agenda 2023
Januari: BIZnes Maastricht Nieuwjaarsborrel & Kick-off draagvlakmeting | Château Neercanne
Maart: Maatregelen hoogwater Gemeente Maastricht
April: Energiebesparingsplicht 2023 WSP
Mei: Google Expert Emiel Jans