Beveiliging

Het collectief Beveiliging opereert onder de naam SBBM: Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen.

De voordelen van het inzetten van een collectief camera project zijn meerledig. De aanwezigheid van camera’s zorgt niet alleen voor preventie maar verhoogt ook sterk het veiligheidsgevoel in het gebied. Daarbij kunnen beelden veiliggesteld worden en gebruikt worden als bewijsmateriaal voor de opsporingsdiensten en verder kan er met een collectief camerasysteem preventief toezicht gehouden (virtueel surveilleren) worden en fungeren als verlengstuk op de door het bedrijf genomen individuele beveiligingsmaatregelen.

Stappenplan bij inbraak

Wij faciliteren onze leden graag van a tot z. Mocht zich onverhoopt toch een inbraak voordoen, welke stappen neem je dan precies?
In de bijgevoegde documenten geven we duidelijk aan wat je als ondernemer, uiteraard in samenwerking met SBBM, kunt doen.

SBBM stappenplan bij inbraak 
Aanvraagformulier camerabeelden

Cameraproject

Bij het projecteren van camera’s wordt er gebruik gemaakt van 4 schillen:

Schil 1: Toegangs- en uitvalswegen naar en van het terrein (publiek)
De camera’s in schil 1 zijn primair gericht op het registreren van alle voertuigen die het bedrijventerrein op en af gaan. Deze gegevens kunnen gebruikt worden als naslagwerk bij geconstateerde calamiteiten. Middels deze projectie worden alle toegangswegen in beeld gebracht.

Schil 2: Openbare wegen op het terrein (publiek)
De dome camera’s zijn bedoeld om voertuigen en/of situaties op het publieke terrein te kunnen volgens tijdens of na een calamiteit. De aanwezigheid van deze camera’s maakt virtuele surveillance vanuit de meldkamer mogelijk.

Schil 3: Op het buitenterrein van de ondernemer (privaat)
Dit betreft de camera’s op het terrein van de ondernemers, buiten zijn pand.

Deze camerabeelden kunnen gekoppeld worden aan de collectieve infrastructuur. In de praktijk betekent dit dat de camera’s van het publieke terrein het individuele belang van de ondernemer kunnen dienen en vice versa.

Schil 4: In het pand van de ondernemer (privaat)
Door het inbraaksysteem van de deelnemers te koppelen aan het collectieve cameraproject is het mogelijk om direct na een alarmmelding een virtuele alarmopvolging te verzorgen. Enerzijds met de camera’s uit schil 2 en anderzijds met de camera’s uit schil 3.

Het koppelen van schil 1 en 2 (publiek) aan schil 3 en 4 (privaat) zorgt niet alleen voor een perfecte aansluiting op de individuele en collectieven beveiligingsbehoeften maar is ook nog functioneel door de publieke/private samenwerking en door het koppelen aan een alarmcentrale heb je een extra vangnet. De combinatie van deze 4 schillen creëert meerwaarde.

De beelden worden per terrein 24 uur per dag lokaal opgeslagen op een server, zodra er beweging in het beeld geconstateerd wordt. De servers op locatie zijn verbonden met de alarmcentrale van Intergarde BV te Maastricht. Deze alarmcentrale verricht virtueel random surveillance‘s. Indien er afwijkende zaken geconstateerd worden, worden deze vastgelegd en/of wordt hier, afhankelijk van wat de afwijkingen zijn, gelijk actie op ondernomen, door de surveillanceauto van Intergarde of de politie.

Fysieke surveillance 

Daarnaast vindt ook fysieke surveillance plaats. De surveillance ’s worden random uitgevoerd en omdat de voertuigen in het gebied aanwezig zijn kunnen deze bij een alarmmelding heel snel ter plaatse zijn.

Alarmopvolging

Indien een beveiligingsinstallatie van een ondernemer alarm geeft, dan is het mogelijk dat er tegelijkertijd met de binnenkomende alarmmelding, beelden getoond worden van de camera’s  die zicht hebben op het pand en/of op de mogelijke vluchtwegen. Een snellere virtuele alarmopvolging bestaat niet. Belangrijk hierbij is wel dat de bestaande alarminstallatie van de ondernemer direct aangesloten moet zijn bij de alarmcentrale van Intergarde BV. Is dat niet het geval kunt u hiervoor altijd een afspraak met de parkmanager, Veronique Hermes, maken om de mogelijkheden te bespreken (06-82684912). Er gelden voor leden van SBBM sterk gereduceerde tarieven.