LeerWerkFabriek

Productie Vakkracht op Mbo niveau 2

VAKOPLEIDING – MEEWERKEN IN DE PRODUCTIE 
Project Kwalificeren & Certificeren
Mbo -Diploma Operator A – B

Waarom?
Productie- en montagekrachten zijn schaars. Er zijn steeds meer goede, gekwalificeerde krachten nodig die naast productietaken ook eerstelijns onderhoud en montage kunnen uitvoeren en sociaalvaardig en kwaliteits- en klantgericht zijn.
Medewerkers die in staat en bereid zijn om in een team samen te werken en zich willen blijven ontwikkelen waarbij doorstroom naar Operator A/B tot de opties behoort.

Hoe?
De SIM LeerWerkFabriek is een collectief om een optimale en duurzame continue in-en doorstroom van gekwalificeerde en gecertificeerde vakmensen voor de deelnemende SIM bedrijven te faciliteren. Dit door het aanbieden en uitvoeren van collectieve scholing- en certificering. Ook het faciliteren en realiseren van de noodzakelijke, erkende praktijkleerplekken en BPV begeleiding in het eigen of collega-bedrijf is onderdeel van het collectief. Uitvoering in een samenwerking van het VISTA College en TRIGOS Support.

Voor wie?
De SIM LeerWerkFabriek is er voor eigen werknemers, welke door kwalificatie en certificering beter willen functioneren of waar doorstroom naar een andere functie in de productie wenselijk is. Maar ook voor eigen nieuwe instroom en flex.
De kandidaten met een technische achtergrond en affiniteit voor productiewerk gaan na een screening aan het werk en volgen een opleiding binnen het erkend leer werk bedrijf en zij ronden de opleiding af binnen het duaal scholingstraject van 1 jaar.

Start:
Bij voldoende deelname zal er reeds in juni a.s. worden gestart in een groep van 12 deelnemers op de locatie SIM in Maastricht.

Kosten:
Omdat het een pilot betreft in het kader van het Project Arbeidsmarkt & Digitalisering, worden alle externe kosten van de opleiding door ESZL en de Regio deal vergoed, alleen de interne kosten van begeleiding op de werkplek en inzet uren, alsmede het beschikbaar stellen van een laptop zijn voor rekening van bedrijf.

Resultaat?
Door de inzet van SIM faciliteiten en het SIM netwerk kunnen we samen investeren in het kwalificeren en certificeren van huidige en nieuwe medewerkers voor de lokale arbeidsmarkt. We leveren een optimale support van werkplekleren bij de invulling van de beroepspraktijk. Hiermee investeren we in het verbeteren van het niveau en de kwaliteit van de opleiding van onze (nieuwe) medewerkers.

Meer informatie en aanmelden? Klik hier voor het infoblad voor bedrijven.

Partners:
Stichting SIM Maastricht en SIM Bedrijven, TRIGOS Support
Steelport Maastricht en het ROC / Techniekcollege ZL