Bedrijventerrein Maastricht-Aachen Airport

Het bedrijventerrein Maastricht-Aachen Airport beslaat drie aaneengesloten bedrijventerreinen, te weten: Technoport Europe (60ha), Bamford (7,8ha) en Aviation Valley (104ha).

Wat te doen in geval van een calamiteit?
Download onze incidentenkaart en verspreid deze binnen uw bedrijf:
Incidentenkaart Maastricht Airport

Bestuur ‘Bedrijvenvereniging Maastricht-Aachen Airport’:

Ward van der Venne (Venne Electronics), Voorzitter
Noud Beckers (BeukenEssers), Penningmeester
Noël Luijten (Kreuze Telecommunicatie), Bestuurslid
Marcel Mans (BDO), Bestuurslid
Maurice Schijns (Bas Bouw), Bestuurslid

Parkmanager:
Sonja Demandt
demandt@lwv.nl
06-53166550