aaa


 
Bedrijventerrein Beatrixhaven
Stichting Ondernemingen Beatrixhaven

Bedrijventerrein Beatrixhaven
Beatrixhaven behoort met Bosscherveld tot de oudere bedrijventerreinen in Maastricht en is geschikt voor gemengde en zwaardere bedrijvigheid. Revitalisering moet bijdragen aan een ruimtewinst van 5 ha. Daarnaast is dit een middel om het oorspronkelijke gebruik terug te brengen met als doelstelling het bieden van fysieke ruimte voor bedrijven uit de hogere milieuklasse. In het Masterplan Beatrixhaven is beschreven op welke manier en onder welke condities de ambitie om Beatrixhaven te revitaliseren gehaald kunnen worden.

Bestuur bedrijvenvereniging ‘Stichting Ondernemingen Beatrixhaven’:
Jan Jansen (Sibelco), Voorzitter
Guy Maassen (Arnold Maassen), Penningmeester
Gaston Nijsten, Bestuurslid
Noël Vossen (Budé Holding), Bestuurslid
Marc Stassen (Asbury), Bestuurslid
Paul Damoiseaux, Bestuurslid
Sjoert Mulder (Service Centre), Bestuurslid

Bekijk het gehele foto-album >