Pilot Logistieke Laadinfra

Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM), Enpuls, onderdeel van netwerkbedrijf Enexis Groep, Enexis Netbeheer en de gemeente Maastricht/Zuid-Limburg Bereikbaar hebben samen met 18 bedrijven van Bedrijvenpark Randwyck in een pilot onderzocht wat de laadbehoefte voor elektrische logistiek voor de komende jaren zal worden en wat daarvoor nodig is. Het gemeenschappelijke doel is voor alle betrokkenen helder: dit thema vraagt een gezamenlijke aanpak, dat is echt noodzakelijk. Bedrijvenpark Randwyck is het eerste bedrijventerrein in Nederland waar een gezamenlijke aanpak op deze manier wordt uitgewerkt.

Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten in 2030 alle verkochte nieuwe bestel- en vrachtauto’s in Nederland ‘nul uitstoot aan de uitlaat’ zijn. De verkoop van elektrische bestelbusjes steeg in 2020 met 180%. Ook vrachtwagens zullen steeds méér elektrisch zijn.

Voor elektrische logistiek zijn voldoende laadpunten en capaciteit op het elektriciteitsnet nodig. Belangrijk onderdeel van de pilot voor bedrijventerrein Randwyck is dat het delen van ieders kennis en ervaringen in workshops leidt tot inzichten van de laadbehoeften op korte en lange termijn en hoe laadinfra gezamenlijk benut kan worden en dus efficiënter, goedkoper en haalbaar wordt. En verder: met elkaar in gesprek gaan over laad- en energiebehoeften verhoogt de bewustwording rond het thema en de urgentie ervan; ideeën en vragen tussen bedrijven worden nu al uitgewisseld en mogelijke gezamenlijke oplossingen gedeeld en verkend. En Enexis krijgt meer inzicht in de planvorming.

Resultaten onderzoek
Uit een eerste onderzoek onder de 18 bedrijven blijkt dat de helft een visie heeft op het verduurzamen van het wagenpark of dat in voorbereiding heeft, de andere helft is er nog niet mee bezig. De helft denkt aan elektrisch rijden, maar ook de opties biobrandstof, lpg, renewable diesel of waterstof worden overwogen. Een op de vijf bedrijven heeft zonnepanelen, nog eens 33% heeft deze in de planning. Daarmee kan ook het eigen wagenpark en van andere bedrijven worden voorzien van elektriciteit.

In de workshop waar deze resultaten gepresenteerd zijn, werd ook duidelijk dat elk bedrijf andere laadbehoeften heeft en dat het elektriciteitsnet nergens hetzelfde is. Dat betekent dat je voor oplossingsrichtingen moet inzoomen. Het meest verwachte laadprofiel is: op eigen terrein in avond en nacht ‘langzaam’ laden. Wanneer nodig snelladen onderweg of op bestemming.

Op basis van deze inzichten kan een concept-totaalaanpak gemaakt worden. Dat is hard nodig: uit de analyse van Enexis netbeheer bijkt dat de extra laadbehoefte van logistiek in 2028 zou kunnen leiden tot een knelpunt op het HS/MS-station in Randwyck. De extra energievraag door elektrificatie van gebouwen en processen is hierin nog niet meegenomen. Enkel met een totaalbeeld van de toekomstige energiebehoefte van het bedrijventerrein, kan Enexis uitbreidingen van het netwerk op tijd in zijn investeringsplannen opnemen.

Nabije toekomst
Een belangrijke conclusie die de deelnemers aan de workshop hebben getrokken is dat samenwerking op dit thema noodzakelijk is, geen bedrijf kan dit alleen. Het doel is dan ook om nog meer bedrijven te gaan betrekken. Daarnaast zullen de inzichten van de pilot gedeeld worden met het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur en Stichting E-laad. SIM wil ook andere bedrijventerreinen interesseren voor deze aanpak.

Onder de vlag van #missionzeromaastricht werkt Maastricht aan de realisatie van een duurzame stad in alle takken van de samenleving: woningen, industrie en bedrijfsleven, energievoorziening en mobiliteit.