Circulair Water

Verantwoord watergebruik is een steeds belangrijker onderwerp op de duurzaamheidskalender van bedrijven. Het inzetten op duurzame wateroplossingen kan zelfs besparingen opleveren. Anderzijds worden wij geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering en sociaal-economische ontwikkelingen, waardoor de beschikbaarheid van (drink)water in de toekomst géén vanzelfsprekendheid meer is. Water wordt door de industrie onder andere ingezet om te koelen, te verwarmen (stoom) en als proceswater. Om een beeld te vormen wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzame wateroplossingen is het van belang om de waterhuishouding van uw bedrijf in kaart te brengen. Bij het inzichtelijk maken van de waterstromen wordt onder andere gekeken naar waterkwantiteit, waterkwaliteit en hergebruik van water. Het is daarbij van belang dat de focus niet alléén binnen het eigen bedrijf ligt, maar dat er ook naar de omgeving wordt gekeken.

Een duurzame oplossing is het circulair maken van waterstromen op een bedrijventerrein. Om bedrijven hierbij te ondersteunen hebben WML, WBL, Evilim Industriewater, Parkmanagement en het LWV de handen in één geslagen. Het doel van de samenwerking is het kaart brengen van de kansen op het gebied van circulair water op bedrijventerreinen.