22.05.31 Circulaire Bedrijventerreinen Maastricht-Heuvelland

23 June 2022

In 2021 zijn de Samenwerkende Industrieterreinen van Maastricht e.o. (SIM) samen met de gemeente Maastricht en afvalexpert L’Ortye gestart met het project Circulaire Bedrijventerreinen om circulariteit bij de aangesloten bedrijventerreinen door middel van een concreet afvalmanagementplan te realiseren. Inmiddels hebben ook de gemeenten Valkenburg en Meerssen aansluiting gezocht bij het project.

Een van deze initiatieven binnen het project kijkt naar het verduurzamen van de afvalstromen. Als onderdeel van dit initiatief heeft de SIM e.o. samen met L’Ortye gekeken naar de mogelijkheden om zakelijk PMD (Plastic, Metaal- & Drankkartons) in te gaan zamelen op alle bedrijventerreinen die vertegenwoordigd worden binnen het project Circulaire Bedrijventerreinen Maastricht-Heuvelland.

Naast het mogelijke financiële voordeel leidt het apart inzamelen van deze stroom tot recyclemogelijkheden en een reductie in CO2-uitstoot, omdat het materiaal niet verbrand wordt. Het ingezamelde PMD wordt middels een sorteerlijn volledig gesorteerd, waarbij bruikbare mono stromen, als bijvoorbeeld PET, PE, HDPE en metaal teruggebracht worden tot bruikbare grondstoffen. De ondernemers op de aangesloten bedrijventerreinen ontvangen in de komende periode allen een uitnodiging om individueel te bespreken wat de impact van het apart inzamelen van zakelijk PMD op hun restafvalstroom is.

In de bijlagen vindt u een PMD flyer, waarop duidelijk wordt uitgelegd hoe men correct PMD afval kan scheiden.

Tijdens de themabijeenkomst ‘Circulaire Bedrijventerreinen’ op 13 juni 2022 zullen wij dieper ingaan op het project en de droom van Circulaire Bedrijventerreinen Maastricht-Heuvelland en beantwoorden we graag uw vragen rondom het project.

Zou u de uitnodiging gemist hebben en graag aanwezig willen zijn bij deze bijeenkomst?
Via deze link vindt u de uitnodiging, waarin een aanmeldlink vermeld staat.