22.07.14 Parkeerverbodszone Molensingel

14 July 2022

Wild parkeren is een irritatie voor veel ondernemers. Zo ook rondom de Molensingel in Randwyck. De KVO-werkgroep heeft van meerdere ondernemers in dit gebied meldingen ontvangen, waarin zij aangeven hier veel last van te ondervinden. Er is dan ook een melding gemaakt bij de gemeente Maastricht die de situatie heeft beoordeeld. Hier vindt u een overzicht van de parkeerverbodszone en de aanwezige bebording. Er staat behoorlijk wat bebording op straat, namelijk op elke toegangsweg minimaal één bord. De conclusie is dan ook dat er voldoende en duidelijke borden aanwezig zijn (ook bij de ingang van de Slagmolen en de Molensingel). Meer borden plaatsen is daarom niet nodig. Het is vooral noodzaak om mensen te informeren en te handhaven. De gemeente Maastricht zal hierin de benodigde stappen ondernemen.