Nieuwe inrichting kruising Sandersweg/Belvédèrelaan

4 November 2019

In 2017 namen we de nieuwe en verlengde Belvédèrelaan in gebruik. Al snel bleek dat voor een veilige inrichting van kruising Sandersweg/Belvédèrelaan aanvullende maatregelen nodig waren. Eind 2017 werd daarom – in afwachting van de herinrichting van de kruising – de Sandersweg-West afgesloten voor doorgaand verkeer. Inmiddels is het nieuwe ontwerp van de kruising Sandersweg/Belvédèrelaan gereed. Aannemer Heijmans gaat vanaf maandag 11 november aan de slag.

DEFINITIEVE INRICHTING

Voor autoverkeer
Van maandag 11 november tot eind november richt de aannemer de kruising in als een kruising met twee T-splitsingen (zie hier de tekening). Ter hoogte van de aansluiting met de Sandersweg-Oost komt een verkeerlichteninstallatie. De Sandersweg-West is en blijft afgesloten voor doorgaand verkeer. Bedrijven aan de ‘bovenzijde’ blijven bereikbaar via de Brusselseweg, bedrijven aan de ‘onderzijde’ via de Belvédèrelaan.

(Brom)fietsers
De huidige haakse oversteek bij kruising Sandersweg/Belvédèrelaan maakt plaats voor een recht doorgaand (brom)fietspad met verkeerslichteninstallatie.

HINDER

Tijdens de werkzaamheden zet aannemer Heijmans materieel in. Omwonenden en omliggende bedrijven moeten rekening houden met hinder door geluid en/of trillingen. Verkeer leiden we tijdens de werkzaamheden om met gele borden. We zetten de verkeersmaatregelen hier onder op een rij:

Belvédèrelaan noord (tussen Pontonniersweg en rotonde Brusselseweg):
Afgesloten voor alle verkeer van maandag 11 november tot en met begin december. Automobilisten en (brom)fietsers leiden we met gele borden om via de Brusselseweg.

Sandersweg-West:
Is definitief afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Sandersweg-West ter hoogte van de aansluiting met de Belvédèrelaan ook afgesloten voor voetgangers en (brom)fietsers.

Sandersweg-oost (bij kruispunt Belvédèrelaan):
Afgesloten voor alle verkeer van maandag 11 november tot en met begin december.

Let op: de Sortieweg blijft open voor alle verkeer, uitgezonderd tijdens asfaltwerkzaamheden.

WERKTIJDEN
Aannemer Heijmans werkt dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Als de planning in het gedrang komt, is ook avond- en/of nachtwerk mogelijk.

LET OP: WEERSAFHANKELIJK
Wegenwerk is weersafhankelijk. Vertraging door (zware) regenbuien of vrieskou is niet uitgesloten.
Check www.noorderbrugmaastricht.nl en/of www.maastrichtbereikbaar.nl voor actuele informatie.
Of volg ons op Facebook via SphinxkwartierMaastricht.

VRAGEN / MELDINGEN?
Heeft u nog vragen? Of wilt u een melding doorgeven? Neem dan contact op via 043 – 350 14 60 of belvedere@maastricht.nl.

Met vriendelijke groet,

Team Communicatie Noorderbrugtracé