30.03.2020 Toename inbraken bedrijventerreinen n.a.v. coronacrisis

30 March 2020

De Werkgroep KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) en de politie Maastricht waarschuwen voor de toename van inbraken op bedrijventerreinen. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland werkt bijna iedereen (voor wie dit mogelijk is) vanuit huis. Hierdoor is er een stuk minder bedrijvigheid en verkeer op de wegen en met name ook op bedrijventerreinen. Omdat hier enkel bedrijven gevestigd zijn is er nu sprake van weinig sociale controle, waardoor inbrekers hun kans grijpen.

Graag attenderen wij u op een aantal algemene anti inbraak tips vanuit Interpolis. Klik hier

Mocht u vragen hebben meld dit dan bij Milou Ciechorski (Voorzitter Werkgroep KVO).
ciechorski@pm.lwv.nl

Tevens willen wij hierbij nogmaals het belang van collectieve (camera)bewaking benadrukken, welke momenteel plaatsvindt op de bedrijventerreinen Beatrixhaven, Randwyck en Bosscherveld.
De voordelen van het inzetten van een collectief camera project zijn meerledig. De aanwezigheid van camera’s zorgt niet alleen voor preventie maar verhoogt ook sterk het veiligheidsgevoel in het gebied. Daarbij kunnen beelden veiliggesteld worden en gebruikt worden als bewijsmateriaal voor de opsporingsdiensten en verder kan er met een collectief camerasysteem preventief toezicht gehouden (virtueel surveilleren) worden en fungeren als verlengstuk op de door het bedrijf genomen individuele beveiligingsmaatregelen.
Lees meer
Meer info over deelnemen? Stuur ons een e-mail