25.04.22 KVO Dagschouw Maastricht

25 April 2022

De bedrijventerreinen Beatrixhaven, Bosscherveld, Scharn-Noord, Randwyck, Geusseltpark en Rekoutweg zijn in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit is een landelijk initiatief vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud op bedrijventerreinen aan te pakken.

De werkgroep KVO is een samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de gemeente Beek, politie, brandweer, ondernemers en SIM. Samen zetten zij zich actief in om de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ naar een hoger niveau te tillen.

Twee keer per jaar vindt er een schouw plaats; een dagschouw en een avondschouw. Hierbij worden de veiligheidsrisico’s fysiek beoordeeld en worden bijzonderheden in kaart gebracht. Dit varieert van een scheve lantaarnpaal tot buiten opgestapelde pallets bij een bedrijf. Ook wordt gekeken naar zwerfvuil en de groenvoorziening. In veel gevallen wordt direct actie ondernomen om het probleem op te lossen. Wat niet direct opgelost kan worden komt op een actielijst. In een aantal gevallen wordt contact opgenomen met het bedrijf om te kijken of veiligheidsrisico’s kunnen worden beperkt.

Op woensdag 20 april heeft een dagschouw plaatsgevonden op de bedrijventerreinen. De werkgroep heeft een aantal plekken bezocht die aandacht behoeven. O.a. de verkeerssituatie op Scharn-Noord en de Beatrixhaven. Op Scharn-Noord is er sinds de komst van PostNL en Picnic meer bedrijvigheid waardoor er ook meer verkeer en vrachtwagens in de straat rijden en moeten keren. Op de Beatrixhaven hebben we een aantal meldingen gemaakt over fout geparkeerde containeraanhangwagens en vrachtwagens en reflectorpaaltjes die nodig schoongemaakt moesten worden op de Ankerkade.

In het najaar van 2022 vindt er weer een avondschouw plaats waar de ondernemer tijdig voor input wordt gevraagd.

Heeft u in de tussentijd een melding? Dan kunt u dit doorgeven in de MijnGemeente App van Gemeente Maastricht.
Als u zelf de melding doet, krijgt u een bevestiging van de gemeente wanneer deze melding wordt opgepakt.
Deze kunt u als app installeren op uw telefoon en rechtstreeks een melding maken naar de Gemeente Maastricht, liefst voorzien van foto. Download de app via App Store voor Apple gebruikers of Play Store voor Android gebruikers. Via de website kunt u ook een melding doorgeven: Iets melden | Gemeente Maastricht (mijn-melding.nl)