25.03.2020 Wanneer mag je een werknemer ziek melden?

25 March 2020

​Wanneer is er sprake van ziekte door het coronavirus en kun je een werknemer ziekmelden? En wanneer moet je gebruik maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (voorheen werktijdverkorting)?

Wanneer mag ik een werknemer ziekmelden?

WEL
Als de werknemer als gevolg van ziekte zijn werk niet kan doen. Het maakt hier niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld. Hij heeft dan recht op loondoorbetaling bij ziekte op grond van artikel 7.629, lid 1 BW.

Je geeft deze ziekmelding op de voor jou gebruikelijke manier door aan de arbodienstverlener. Deze behandelt de ziekmelding volgens de reguliere werkwijze, vanuit hun zorgplicht en volgens de Wet verbetering poortwachter. Vaak zal het gaan om kort verzuim en is een spreekuur bedrijfsarts niet nodig.

NIET

  • De werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen.
  • De werknemer is besmet, maar niet ziek.
  • De werknemer heeft klachten, maar die belemmeren hem niet om zijn werk uit te voeren (zoals bij een verkoudheid).

Als jouw werknemer thuis moet blijven, maar niet thuis kan werken, kun je mogelijk een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW  – voorheen werktijdverkorting). Meer informatie

Bron: LWV