24.05.28 Terugblik GGA Beatrixhaven

28 May 2024

Chromin opende afgelopen vrijdag haar deuren voor ondernemers gevestigd op de Beatrixhaven die de volmacht om energiegegevens te delen voor de GebiedsGerichte Aanpak (GGA) Beatrixhaven reeds hebben getekend. Momenteel doen 25 bedrijven, goed voor 36 panden mee aan de GGA Beatrixhaven. Kay Beckers van Stantec, namens de gemeente Maastricht procesbegeleider van de GGA Beatrixhaven, gaf de ondernemers inzicht in het gehele proces om te komen tot een samenwerkingsverband op het gebied van een mogelijke energy hub én een update van waar in het proces de GGA Beatrixhaven zich momenteel bevindt. Duidelijk werd dat ondernemers vooral eerst zelf moeten kijken wat ze achter de meter kunnen besparen. Een smart energy hub is een van de mogelijke scenario’s van de toekomst, maar geeft je als bedrijf geen oplossing als je nú een probleem hebt. Ron Bissels, projectleider bij Zuid-Limburg Bereikbaar, benadrukte nogmaals het belang om zelf zoveel mogelijk energie te besparen en op te wekken. Ook als je niet of beperkt terug kunt leveren, is dit een verstandige keuze.

Het projectteam werkt nauw samen met Enexis. De netbeheerder heeft een speciale afdeling ‘Parkmanagement’ opgezet om zo gericht samen te kunnen werken aan projecten, zoals de GGA. Samen wordt gekeken naar netvlakken waarbinnen partijen met een grootverbruikersaansluiting met elkaar samen kunnen werken en er dus energie gedeeld kan worden.

Voor juli/augustus worden gesprekken ingepland voor alle collectieve oplossingen, waaronder de clusters met bedrijven op dezelfde kabel. Het is hiervoor van groot belang dat we van zoveel mogelijk bedrijven inzicht krijgen in de energiegegevens om tot de best mogelijke samenwerkingsverbanden te komen. Deelname aan het project verplicht je tot niets. Wil je graag meer informatie over de GGA? Neem dan contact op met parkmanager Veronique Hermes.