24.04.30 Info werkzaamheden Strukton SLOT A2 HRL grens België – aansluiting Gronsveld

30 April 2024

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Strukton Wegen & Beton reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan het Rijkswegennet in Limburg.
Ter informatie ontvangt u dit bericht over de werkzaamheden die worden uitgevoerd op de A2 HRL tussen de grens met België met aansluiting Gronsveld.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van:
Dinsdag 14 mei 2024 21:00 uur tot woensdag 15 mei 2024 06:00 uur.

Bereikbaarheid hulpdiensten:
Nood- en hulpdiensten met prio 1 hebben doorgang met gepaste snelheid. Houdt hierbij rekening met wegwerkers die in het werkvak lopen.