24.02.19 Update KVO meldingen

19 February 2024

Voorkomen onterecht gebruik Commandeurslaan Maastricht
In opvolging van meldingen over het foutief gebruik van de Commandeurslaan in Maastricht door bussen en vrachtauto’s heeft de gemeente Maastricht bekeken welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat vrachtauto’s en bussen de Commandeurslaan inrijden zonder hier een bestemming te hebben. De gemeente Maastricht is voornemens de bewegwijzering te verduidelijken met extra Handwegwijzers met de tekst doorgaand verkeer en heeft hiervoor inmiddels een offerte opgevraagd bij de onderhoudspartner van de bewegwijzering. Afhankelijk van het beschikbare budget zal naar verwachting in Q2 2024 de maatregel worden uitgevoerd.

Plaatsen legoblok Borgharenweg
Momenteel komt het nog steeds vaak voor dat bestuurders vanuit de richting Borgharen cq industrieterrein richting de stad rijden. Dit is niet toegestaan. Om het onmogelijk te maken wordt er een legoblok geplaatst, zodat gemotoriseerd verkeer vanaf de rotonde niet meer de Borgharenweg kan opdraaien.
De voorstellen omtrent markering op de weg worden door de gemeente Maastricht nog afgewogen in verband met de capaciteit en budget. Daarnaast is het een tijdelijke situatie. Wanneer het Trega/Zinkwit terrein wordt ontwikkeld, zal ook de omliggende infrastructuur worden meegenomen.