24.02.05 Presentatie SIM bijeenkomst | Netcongestie? Verduurzamen? Samenwerking in de Energietransitie

5 February 2024

Tijdens de SIM themabijeenkomst deze ochtend gaf Ron Bissels (Zuid Limburg Bereikbaar) de aanwezigen inzicht in de netcongestie die het ondernemers lastig maakt om te groeien en te verduurzamen. Een van de mogelijkheden om ondanks netcongestie tóch te kunnen groeien is een energy hub.

Een update voor de Gebiedsgerichte Aanpak Beatrixhaven waarin het komen tot een energy hub het doel is, werd door Kay Beckers verder toegelicht. Ook in Randwyck is gestart met een gebiedsgerichte aanpak.

Bijgevoegd vind je de presentatie.

Wil je graag meer informatie over de gebiedsgerichte aanpak Beatrixhaven of Randwyck of wil je graag aansluiten bij het project? Neem dan contact op met parkmanager Veronique Hermes via hermes@lwv.nl.