23.11.20 KVO certificaat opnieuw behaald!

20 November 2023

De bedrijventerreinen Beatrixhaven, Bosscherveld, Scharn, Randwyck en Rekoutweg hebben opnieuw het certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald!

De recente audit, uitgevoerd door Kiwa en in samenwerking met de KVO-werkgroep bestaande uit de politie, brandweer, gemeente Maastricht, Intergarde, SIM en lokale ondernemers, bevestigt dat wij gezamenlijk blijven investeren in een veilige en prettige werkomgeving.

Vorige week hebben we de resultaten van de veiligheidsenquête besproken en we delen graag met jullie dat voor de komende drie jaar een nieuw plan van aanpak is opgesteld. Dit plan richt zich op vijf belangrijke thema’s:

  • Verkeersveiligheid: We streven naar een optimalisatie van de verkeerssituatie op en rondom de bedrijventerreinen, met specifieke aandacht voor de veiligheid van zowel werknemers als bezoekers.
  • Overlast: Ons doel is het minimaliseren van overlastfactoren, zodat iedereen in een rustige en aangename omgeving kan werken.
  • Beheer en Onderhoud: Door gezamenlijke inspanningen willen we de terreinen goed onderhouden en beheerd houden, wat bijdraagt aan een representatieve uitstraling.
  • Cybercriminaliteit: Met de toenemende digitalisering richten we ons op het versterken van de weerbaarheid tegen cybercriminaliteit om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
  • Ondermijning: We nemen maatregelen om ondermijnende activiteiten tegen te gaan en de integriteit van onze bedrijventerreinen te waarborgen.

Samen blijven we ons actief inzetten om de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ naar een hoger niveau te tillen. Met jullie betrokkenheid en samenwerking kunnen we deze doelstellingen verwezenlijken en de Maastrichtse bedrijventerreinen nog veiliger maken.

Wij kijken weer uit naar een succesvolle samenwerking in de komende periode. Samen maken we Maastricht een veiligere plek om te ondernemen!