23.11.02 Pilot Gebiedsgerichte Aanpak Beatrixhaven

2 November 2023

De lunchsessie met als onderwerp Samen delen van beschikbare ruimte op het lokale elektriciteitsnet is onderdeel van de Pilot ‘Gebiedsgerichte Aanpak Beatrixhaven’. Ondernemers en werkgevers van diverse bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein kwamen samen om meer duidelijkheid te krijgen over het project en waarom deelname voor individuele bedrijven zinvol is. Hoe kun je als bedrijf verder verduurzamen – of groeien – terwijl je geen extra elektrisch vermogen beschikbaar krijgt van de netbeheerder, door de inmiddels veelgenoemde netcongestie?

Ivo George, projectleider GGA, heeft het doel, de visie en de planning van het project toegelicht, waarna SOB-voorzitter Jan Jansen de urgentie van samenwerking heeft onderschreven. Hierbij gaf hij duidelijk aan dat de oplossing zal bestaan uit meerdere mogelijkheden, waarvan een energy hub er zeker een kan zijn.

Danny Vergoossen, teamcoach Stadsbeheer, gaf een presentatie over de energietransitie binnen Stadsbeer en de blokkades die hij ervaart vanwege netcongestie, die het op dit moment onmogelijk maken om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden binnen de verduurzaming en de elektrificatie van het bedrijf. Zaken waar steeds meer bedrijven mee te maken zullen krijgen.

Het stroomnet raakt voller en voller en gaat iedereen raken.‘
Dit is de fase in de transitie waarin het gaat schuren.‘
Omschakeling naar duurzame energie wordt ‘ongezellig’.‘

Een aantal ‘headlines’ waarmee kwartiermaker Jacko D’Agnolo zijn presentatie opende. In zijn verhaal nam hij het publiek mee in wat wél kan in tijden van netcongestie, de mogelijkheden én uitdagingen die Smart Energy Hubs (SEH) met zich meebrengen, waarbij de uitdaging zich met name zit in een stuk onzekerheid voor de ondernemer. Ben ik straks mijn gecontracteerd vermogen kwijt? Wat als ik uit een samenwerking stap? Heb ik altijd garantie van een bepaald minimum vermogen? Betekent dit dat ik straks mijn bedrijfsproces anders moet gaan inrichten? De wet- en regelgeving om tot oplossingen te komen is nog niet helemaal op orde, maar e voorwaarden en ‘spelregels’ van een SEH zullen volgend jaar wel worden vrijgegeven. Echter het voorbereiden van de samenwerking hierin, analyse van data en genereren van scenario’s kost tijd; wacht niet tot de spelregels er zijn.

In een break-out sessie gaven ondernemers aan wat zij de voordelen en nadelen vinden van samenwerking voor individuele en collectieve energievoorziening, waarbij de lijst voordelen aanzienlijk langer was dan de nadelen. De precieze input is terug te vinden in de bijlage ‘Groepsopdracht GGA’ Ook de presentaties die tijdens de lunchsessie zijn gegeven, zijn bijgesloten bij dit bericht.

Kon je er niet bijzijn en wil je graag een gesprek om jouw eventuele vragen rondom het project persoonlijk te kunnen stellen of wil je graag meedoen met de pilot? Neem dan contact op met parkmanager Veronique Hermes via hermes@lwv.nl