23.11.01 Inzet extra parkeerlocaties ivm verwachte drukte rondom 1 en 2 november

31 October 2023

Momenteel wordt er op het parkeerterrein Frontenpark gebouwd aan een tijdelijke 3-laagse uitbreiding. Hierdoor zijn er tot juni 2024 ongeveer 420 parkeerplaatsen niet beschikbaar. Q-Park is exploitant en opdrachtgever van de uitbreiding van dat parkeerterrein.

Inzet alternatieve parkeerterreinen
De gemeente zet de komende tijd het voormalige Bozon terrein (naast de StarWashXL) -inclusief de aanwezige parkeerstroken aan de Baron des Tombeslaan én het gebied rond de Gashouder in als extra parkeerterreinen. Deze zijn vooral bedoeld als extra parkeerlocaties. Het Bozonterrein is hiervoor nu al inzetbaar, maar wordt vanaf 6 november verder geschikt gemaakt door onder andere  hekwerken en belijning aan te brengen.

Inzet beide terreinen op 1 en 2 november 2023
Voor 1 en 2 november (en de brugdagen tot en met 5 november) verwachten we veel drukte. Het terrein rondom de Gashouder wordt ingezet op 1 en 2 november, het Bozonterrein wordt ingezet van 1 tot en met 5 november. Als eerste het terrein van de Gashouder en Lage Frontweg (capaciteit 200 plekken) en daarna het Bozon-terrein (capaciteit van ongeveer 140 parkeerplekken momenteel). Verkeersregelaars zorgen voor een georganiseerde toegeleiding naar én vulling van de terreinen. De inzet van beide terreinen is een proef. Na afloop wordt geëvalueerd of de inzet geslaagd is en herhaald kan worden in toekomstige drukke perioden.

Bij de Gashouder wordt er rekening mee gehouden dat huidige gebruikers van het terrein toegang blijven houden en kunnen parkeren. Dit is afgestemd met IPAL, de beheerder en de verkeersregelaars. De slagboom bij de Lage Frontweg wordt bediend vanuit de gemeente.

Huidige gebruikers terrein Gashouder
Op beide terreinen wordt betaald parkeren ingevoerd. De huidige gebruikers van Het Radium en de Cokesfabriek hoeven niet te betalen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Belvedere@Maastricht.nl

Bron afbeelding: Werkzaamheden parkeerplaats Frontenpark | Maastricht Bereikbaar