23.10.03 Vacature Bestuurslid Bedrijvenvereniging Stichting Ondernemingen Beatrixhaven (SOB)

3 October 2023

Geachte ondernemers,

De Bedrijvenvereniging Stichting Ondernemingen Beatrixhaven (SOB) nodigt u uit om deel uit te maken van ons dynamische bestuursteam. Met het oog op de continuïteit en verdere groei van onze vereniging zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Wij verwelkomen enthousiaste ondernemers die bereid zijn om hun expertise en visie in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de Beatrixhaven.

Functieomschrijving:
Als bestuurslid van SOB neemt u deel aan onze kwartaalvergaderingen, waar u zich voorbereidt door de benodigde documentatie en dossiers te bestuderen. Deze rol biedt u de kans om actief betrokken te zijn bij het vormgeven van ons strategisch beleid en besluitvorming, waarbij u samen met uw medebestuursleden streeft naar de verbetering van het ondernemersklimaat in ons gebied. Als bestuurslid vertegenwoordigt u SOB naar buiten toe en legt u waardevolle zakelijke connecties. Uiteraard dient een bestuurslid van de SOB ook lid te zijn van de bedrijvenvereniging.

Taken:

  • Een actieve rol aannemen in het bijwonen van de kwartaalvergaderingen (4 keer per jaar)
  • Indien nodig kunnen er extra vergaderingen plaatsvinden
  • Jaarlijkse aanwezigheid bij de Algemene Ledenvergadering
  • Deze functie betreft een vrijwilligersrol zonder vergoeding
  • Vergaderkosten worden gedekt door de vereniging

Profiel:
Wij zijn op zoek naar kandidaten met de volgende eigenschappen:

  • Ondernemers of vertegenwoordigers op MT-niveau met een bedrijf gevestigd op bedrijventerrein de Beatrixhaven
  • Stevige persoonlijkheden met leiderschapskwaliteiten
  • Passie voor samenwerking
  • Een uitgebreid zakelijk netwerk en toegankelijke, sympathieke persoonlijkheden

Bedrijvenvereniging Stichting Ondernemingen Beatrixhaven SOB
SOB is opgericht in 1972 en behartigt sindsdien de belangen van de bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein de Beatrixhaven. Hierbij wordt actief samengewerkt met stakeholders zoals lokale overheden, ondernemers en bewoners. Bijna 100 bedrijven op de Beatrixhaven zijn actief lid bij de SOB. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid en de prioriteiten van de stichting en bestaat uit bestuursleden die werkzaam zijn bij ondernemingen die gevestigd zijn op het bedrijventerrein. SOB is aangesloten bij SIM. In die hoedanigheid wordt door ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen in Maastricht collectief samengewerkt aan transitiethema’s zoals duurzaamheid & innovatie, circulariteit, bereikbaarheid & infrastructuur, veiligheid en arbeidsmarkt. Meer informatie over de SOB, de SIM en de lopende projecten, events en activiteiten kunt u vinden op www.parkmanagementmaastricht.nl

Bestuur SOB
Voorzitter – Jan Jansen (Sibelco Group)
Penningmeester – Guy Maassen (Cargofoor)
Bestuurslid – Remi Castermans  (Chromin Maastricht BV)
Bestuurslid – Guido Loeffen (L’Ortye)

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan ons bestuur, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met ons secretariaat via secretariaatsim@lwv.nl of spreek een van onze zittende bestuursleden aan. Wij kijken uit naar uw betrokkenheid en bijdrage aan de verdere groei van de Beatrixhaven.

Met vriendelijke groet,

Jan Janssen
Voorzitter Bedrijvenvereniging Stichting Ondernemingen Beatrixhaven