23.09.21 Terugblik Cursus Contract- en Leveranciersmanagement

21 September 2023

De bijeenkomst van de cursus Contract & Leveranciersmanagement onder leiding van de heer Robert Coolen was weer zeer succesvol. De cursisten waren zeer tevreden en rapporteerden dat ze hun persoonlijke doelstellingen hadden bereikt. De cursus bood waardevolle inzichten en praktische kennis die direct toepasbaar waren in hun professionele leven. De positieve feedback en bereidheid om de cursus aan anderen aan te bevelen, onderstrepen het belang en de effectiviteit van deze cursus in het verbeteren van contract- en leveranciersmanagementvaardigheden. We kijken uit naar toekomstige sessies en verdere ontwikkeling in dit vakgebied.