23.09.14 Beleid Huisartsenpost en Spoedeisende hulp voor medewerkers in Maastricht met een andere woonplaats

14 September 2023

Recent heeft er bij een van onze leden een incident plaatsgevonden, waarbij een medewerker op zaterdag avond gewond is geraakt aan de vinger. In het bedrijfsnoodplan van dit bedrijf staat dat men buiten kantooruren en in de weekenden terecht kan bij de huisartsenpost Maastricht. De gewonde collega wordt dan onder begeleiding van een BHV’er met de taxi naar de huisartsenpost gebracht en daar wordt de persoon verder geholpen óf doorverwezen naar de spoedeisende hulp.

Dit keer werd echter aangegeven dat de betreffende medewerker woonachtig is in Heerlen en zich daarom ook moest melden bij de huisartsenpost in Heerlen. Voor een bedrijf is het natuurlijk lastig om hier beleid op te maken.

Naar aanleiding van dit incident heeft SIM contact gehad met de Huisartsenpost in Maastricht en is het volgende afgesproken:

  • Medewerkers die tijdens werkuren gezondheidsklachten hebben die geen spoedeisende hulp vereisen en door de huisarts kunnen worden afgehandeld, dienen zich bij de eigen huisarts te melden en buiten het reguliere spreekuur van de huisarts bij de huisartsenpost in de eigen woonplaats.
  • Bij een bedrijfsongeval of klachten zoals bijvoorbeeld benauwdheid tijdens werkuren waarbij spoedeisende hulp nodig is OF als een medewerker niet meer in staat is om naar de eigen woonplaats te gaan om daar de huisarts of huisartsenpost te bezoeken, kan deze terecht bij de huisartsenpost of spoedeisende hulp in Maastricht.
  • Medewerkers woonachtig in Maastricht kunnen buiten het spreekuur van de eigen huisarts bij spoed natuurlijk altijd terecht bij de huisartsenpost in Maastricht.