23.09.04 SIM Themabijeenkomst | Veiligheid Waterbeheersing Gemeente Maastricht | 02.10.23

4 September 2023

Het klimaat is aan verandering onderhevig. De neerslag wordt intenser, de zomers warmer met als gevolg wateroverlast en hittestress. Diverse overheden hebben een rol in het klimaat- en waterdossier. De gemeente is met name verantwoordelijk voor het stedelijk gebied en het ruimtelijke spoor. Op basis van het vastgestelde beleid is de gemeente actief om de effecten van de klimaatverandering te voorkomen. Dit kan de gemeente echter niet alleen, niet alle grond is immers in eigendom van de gemeente. Daarom doet de gemeente ook een beroep op inwoners en bedrijven om te komen tot een klimaatadaptieve stad.

In deze bijeenkomst zullen medewerkers van de gemeente Maastricht u meenemen in de opgaven waar zij voor staan maar ook graag met jou in gesprek gaan om te bekijken wat de mogelijkheden zijn op privaat gebied.

Aanmelden kan via de uitnodiging in je mailbox. Heb je geen mail ontvangen? Stuur ons een mail secretariaatsim@lwv.nl