23.08.16 Subsidieregeling praktijkleren

16 August 2023

Bent u een erkend leerbedrijf en biedt u leerlingen of studenten een praktijkleerplaats of werkleerplaats aan? Dan kunt u gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student om hen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Tot en met in ieder geval 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) budget beschikbaar voor de subsidieregeling. De subsidie Praktijkleren moet altijd achteraf (na afloop studiejaar en gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats) worden aangevraagd. Het indienen van een aanvraag is mogelijk tot en met 15 september 2023. De subsidieadviseurs van Koenen en Co kunnen de subsidieaanvraag voor u verzorgen.

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie verdeeld. Voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie is er bovendien extra subsidie beschikbaar.

Nb. Het ministerie van OCW verwacht dat er meer aanvragen ingediend zullen worden dan dat het budget toe zal laten. Dit betekent dat het verwachte subsidiebedrag lager zal uitvallen, namelijk:

  • Voor leerbedrijven die mbo-studenten hebben begeleid, verwacht het ministerie een subsidiebedrag tussen de € 2.300 en € 2.500; en
  • Voor leerbedrijven die hbo-studenten hebben begeleid, verwacht het ministerie een subsidiebedrag tussen € 500 en € 700.

Welke begeleidingstrajecten?
Erkende leerbedrijven, die een praktijkleer- of werkleerplaats aanbieden aan leerlingen in de volgende onderwijssectoren maken mogelijk kans op de subsidie Praktijkleren:

  • Vmbo
  • Mbo bbl (een beroepsbegeleidende leerweg)
  • Hbo (duale of deeltijdopleiding in sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving)
  • Promovendi
  • Toio’s (technologische ontwerpers in opleiding)
  • Voortgezet speciaal onderwijs
  • Praktijkonderwijs
  • Entreeopleiding in het voortgezet onderwijs

Aanvragen
Praktijkleren voor het studiejaar 2022-2023 is tot 15 September 17:00 mogelijk.
Aanvragen kan via het portaal van RVO.  Meer informatie?
Kijk dan op https://koenenenco.nl/subsidie-praktijkleren-voor-werkgevers-met-studerende-werknemers/