23.07.10 Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

10 July 2023

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is een compensatieregeling voor het energie-intensieve MKB voor de gestegen gas– en elektriciteitskosten. De TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U vraagt met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Subsidie
De subsidie is gebaseerd op gemodelleerde verbruiks- en prijsgegevens en dus niet op het daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs van energie. RVO bepaalt vooraf of een ondernemer voldoet aan de energie-intensiteitseis. RVO vraagt een schatting van het jaarverbruik op bij de netbeheerder. Let op, als het verbruik in 2022 flink is gewijzigd, klopt deze schatting mogelijk niet. Dit kan bij de aanvraag worden gemeld. De subsidie wordt berekend aan de hand van modelprijzen over 2023 die worden vastgesteld door CBS.
De compensatie bedraagt 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs.

De prijs van energie staat niet vast. Dit betekent dat er vooraf niet precies bepaald kan worden hoeveel de definitieve subsidie zal bedragen. Daarom wil RVO werken met een voorschot van 35%. Hiermee wordt het risico op terugbetaling verkleind. De definitieve subsidie wordt in 2024 vastgesteld.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:

  • De onderneming moet voldoen aan de Europese mkb-definitie. Dit betekent dat verbonden
    ondernemingen, zoals bedrijven met meerdere locaties, als één bedrijf worden gezien. Een aanvraag wordt op groepsniveau ingediend.
  • TEK is voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. Dit betekent dat de energiekosten minimaal 7% van de omzet (in 2022) moeten bedragen om in aanmerking te komen. Dit heet de energie-intensiteitseis.
    Let op, hierbij wordt niet gekeken naar de werkelijke energiekosten.

Aanvragen
TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. De maximale tegemoetkoming bedraagt
€ 160.000. Aanvragen kan via het portaal van RVO. Om in te loggen is eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) nodig. Zzp’ers of eenmanszaken kunnen ook inloggen met DigiD. Meer informatie? Kijk dan op https://koenenenco.nl/tegemoetkoming-energiekosten-energie-intensief-mkb-tek/.