23.06.13 Informatiebrief verlenging opvang Oekraïense vluchtelingen in Overmaze

13 June 2023

Vanuit de landelijke overheid heeft gemeente Maastricht de vraag gekregen om tot 31 maart 2024 de opvang voor de vluchtelingen in Overmaze te blijven bieden. Het einde van de oorlog in Oekraïne lijkt niet in zicht, sterker nog, de situatie lijkt zich te verslechteren waardoor een veilige terugkeer voor de vluchtelingen niet aan de orde is. Mogelijk wordt de vraag vanuit Den Haag om opvang te bieden nogmaals verlengd in maart 2024.

In het gebouw blijven 400 plekken beschikbaar. Gedurende de verlengingsperiode blijft de ingang voor de bewoners van Overmaze aan de Korvetweg. Per 1 juni werkt beveiligingsbedrijf Intergarde in Overmaze en is er – net zoals voorheen – 24/7beveiliging en cameratoezicht aanwezig. Over het algemeen gaat het goed met de bewoners, velen hebben inmiddels een baan gevonden of volgen onderwijs. Maar het voortduren van het conflict drukt zwaar op het gemoed van mensen. Diverse vrijwilligersinitiatieven en Vluchtelingenwerk Nederland zijn aanwezig en organiseren activiteiten om mensen hierin te begeleiden. Lees hier de omwonendenbrief.

De direct omwonenden en omliggende bedrijven zijn tevens per brief geïnformeerd. Ook de gemeenteraad van Maastricht heeft hierover een raadsinformatiebrief ontvangen.