23.06.01 MKB Transitie Lening | LIOF

1 June 2023

De MKB Transitie Lening is er voor gevestigde MKB bedrijven die stappen willen zetten op weg naar een slimme, duurzame en gezonde samenleving. Oftewel: willen investeren in de transities energie, circulariteit, gezondheid of digitalisering.

Een duwtje in de rug om te kunnen versnellen

De MKB Transitie Lening is een (achtergestelde) lening voor het MKB waarvan de cofinanciering minstens 50% van het verstrekte leningbedrag is en waarbij aantoonbare impact gemaakt wordt op één van de transities. Je kunt hierbij denken aan het verduurzamen en/of digitaliseren van het productie- of werkproces of het investeren in een slimme innovatie.

Wij hopen dat we MKB-ondernemers via deze lening een duwtje in de rug kunnen geven om samen met een co-financier een positieve impact op de toekomst van Limburg te realiseren.

Neem nu contact op!