23.05.17 Gratis ophalen van flessenglas en PD nu mogelijk bij L’Ortye

17 May 2023

Binnen het afvalcollectief van L’Ortye is het nu mogelijk om gratis flessenglas en PD (plastic en drankenkartons te laten ophalen.

Vanuit Afvalfonds en Nedvang is een traject opgestart waarbij zakelijk PD en flessenglas kosteloos kan worden ingezameld. Stichting Nedvang coördineert al jaren de inzameling van het particuliere PD en gaat dit nu ook voor het bedrijfsleven coördineren. Het Afvalfonds en Nedvang doen dit namens de producenten en importeurs die de verpakte producten op de markt brengen. Door deze gescheiden inzameling te financieren wil men meer PD en flessenglas uit het reguliere afval halen om zo het hergebruik te stimuleren.

Naast een kosteloze inzameling van PD en/of flessenglas zorgt dit natuurlijk ook voor een vermindering van het restafval. Afhankelijk van de daadwerkelijke hoeveelheid PD en/of flessenglas, aanwezig in het restafval, kan later gekeken worden naar het verlagen van de ledigingsfrequentie van de restafvalcontainer. Dit kan leiden tot een daling in de maandelijkse kosten. Klik hier voor de acceptatievoorwaarden.

Van 1 tot en met 31 mei 2023 is het mogelijk om jouw bedrijf aan te melden voor de kosteloze inzameling van de stromen PD en flessenglas.
L’Ortye is als partner aangesloten bij dit traject. Voor meer informatie kun je contact opnemen met L’Ortye via sales@lortye.eu of bel 088-3741166.