23.04.20 Periodieke schouwronde KVO-B Maastricht

20 April 2023

Op woensdag 19 april heeft de periodieke schouwronde op de bedrijventerreinen met de KVO-werkgroep weer plaatsgevonden.
Politie, brandweer, gemeente Maastricht, Intergarde, SIM en ondernemers maken gezamenlijk een inspectieronde en controleren op misstanden en zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Hiermee werken we continu aan een kwalitatieve- en veilige uitstraling van de bedrijventerreinen, hetgeen leidt tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

Bevindingen
Over het algemeen zien de terreinen er goed uit. Er zijn enkele zaken geconstateerd als de verkeersveiligheid en vrachtwagen parkeren op de Ankerkade in de Beatrixhaven, foutparkeerders op de Beatrixhaven en Bosscherveld, verkeersveiligheid op de Watermolen in Randwyck en wegborden die aan vervanging toe zijn. De acties daarop worden inmiddels uitgezet en waar nodig zullen ook ondernemers worden aangesproken om hun ‘zaken’ op te lossen.

KVO-werkgroep
Schouwen gebeurt tenminste 2 keer per jaar, tijdens dag- en avondrondes. De KVO partners; politie, brandweer, gemeente, ondernemers en SIM vergaderen daarnaast nog 2 keer per jaar om aan de hand van een plan van aanpak de continuïteit van kwalitatieve en veilige bedrijventerreinen te bewaken.

Hercertificering certificaat
Het huidige KVO-certificaat verloopt in januari 2024 en moet opnieuw worden behaald.
Uw inbreng en ideeën zijn cruciaal voor het behalen van een nieuw certificaat en daarom vragen wij 10 minuten van uw tijd om de KVO-enquête in te vullen. U ontvangt de enquête binnenkort via onze nieuwsbrief.