23.04.06 SIM Themabijeenkomst | Energiebesparingsplicht 2023 WSP

6 April 2023

Beste SIM lid,

Per 1 juli 2023 treden al eerder geplande aanpassingen aan de energiebesparingsplicht in werking. Dit houdt in dat u als bedrijfsondernemer of gebouweigenaar, vanaf een bepaald jaarlijks energieverbruik, verplicht bent om maatregelen ter verduurzaming van uw energiegebruik te nemen. Dit betreft zowel maatregelen voor uw gebouwen als voor uw bedrijfsactiviteiten. Eens in de 4 jaar behoort u vervolgens te rapporteren over deze maatregelen en/of behoort u onderzoek te verrichten naar zaken zoals uw energieverbruik, uw installaties en de duurzame opwekking van de energie die u verbruikt. De eerste rapportage dient uiterlijk 1 december 2023 te worden ingediend.

Naast de energiebesparingsplicht vanuit Nederlandse regelgeving, geldt voor sommige organisaties ook de EED-auditplicht vanuit de Europese Energy Efficiency Directive. Ook vanuit deze plicht dient u dan eens in de 4 jaar te rapporteren over uw energiestromen, over de energiebesparende maatregelen die u hebt genomen, en andere zaken.

Bovenstaande verplichtingen vragen om verschillende acties en rapportages. Daarnaast overlappen de Nederlandse en de Europese verplichtingen op meerdere vlakken. Tijdens deze bijeenkomst lichten wij toe wanneer u onder welke verplichtingen valt, wat u daarvoor moet doen en hoe u zo efficiƫnt mogelijk aan de verschillende verplichtingen kunt voldoen.

Ter info:
Aanmelden kan via de uitnodiging in je mailbox. Geen mail ontvangen? Laat het ons even weten!