23.04.05 Geen voldoende draagvlak BIZnes Maastricht

5 April 2023

Na een een intensieve campagneperiode voor BIZnes Maastricht ging op 16 januari de draagvlakmeting van start. Op de vier Maastrichtse bedrijventerreinen hebben de BIZ-ambassadeurs de ondernemers in de gelegenheid gebracht hun stem uit te brengen voor of tegen de BIZ. Op 31 maart heeft de telling plaatsgevonden. Helaas is niet voldoende draagvlak behaald om BIZnes Maastricht in te voeren. Om een BIZ te kunnen invoeren dient minimaal 50% van de bedrijven een stem uit te brengen en hiervan moet tweederde voor de BIZ stemmen.

De uitslag

Beatrixhaven
58,5% van de bedrijven heeft gestemd, waarvan 58,7% voor de BIZ
Randwyck
54,5% van de bedrijven heeft gestemd, waarvan 46,8% voor de BIZ
Scharn
62,5% van de bedrijven heeft gestemd, waarvan 65,0% voor de BIZ
Bosscherveld
42,2% van de bedrijven heeft gestemd,waarvan 41,3% voor de BIZ

BIZnes Maastricht van, voor en door ondernemers

De BIZ-stichting BIZnes Maastricht heeft de ambitie om BIZnes Maastricht in te voeren om de samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen te waarborgen en te verbeteren. Landelijk blijken meer dan 300 BIZ-en een uitermate krachtig en succesvol middel om de economie op bedrijventerreinen te versterken. De draagvlakmeting laat zien dat een groot deel van de ondernemers graag samenwerkt aan de belangrijke thema’s die zijn opgesteld in het BIZ-plan. Binnen de SIM werken we natuurlijk al jaren aan de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Iets wat ervoor zorgt dat de
bedrijventerreinen al heel succesvol zijn op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid en collectieve projecten. Iets wat er ook voor zorgt dat de noodzaak om hierin te (blijven) investeren voor veel niet aangesloten ondernemers niet zichtbaar is.

Het BIZ-bestuur in oprichting zal na analyse van de data beslissen of er in het najaar een herdraagvlakmeting plaatsvindt voor een BIZ op de Maastrichtse bedrijventerreinen.