23.01.20 De eerste stemmen zijn binnen!

20 January 2023

De eerste stemmen zijn binnen! Gisteren tijdens de kick-off van de draagvlakmetingen voor de BIZ-en Scharn, Beatrixhaven, Bosscherveld en Randwyck zijn de eerste stembiljetten ingevuld door de aanwezige ondernemers. Voorzitter Edward Goessens van BIZnes Maastricht verwelkomde meer dan 100 ondernemers om hun stem uit te brengen tijdens deze zeer geslaagde avond met een inspirerende sessie van David Hulsenboom en mooie woorden van wethouder Hubert Mackus. De waarde zit in SAMEN doen. En SAMEN gaan wij de komende 5 jaar aan de slag in de vorm van een BIZ, mits we natuurlijk een positieve draagvlakmeting behalen. Een goed begin is het halve werk en een goed begin was het zeker!

Alle ondernemers op de vier aangesloten bedrijventerreinen mogen de komende weken hun stem uitbrengen voor of tegen een BIZ. Een ambassadeur van de BIZ zal persoonlijk een stemformulier bij jou langsbrengen. Heb je vragen over de BIZ? Stel ze dan aan parkmanager Veronique Hermes – Plusjé via hermes@lwv.nl.