22.11.14 Themabijeenkomst Circulaire Bedrijventerreinen 7 nov 22

14 November 2022

Tijdens de themabijeenkomst Circulaire Bedrijventerreinen op maandag 7 november zijn de resultaten van het onderzoek naar de reststromen op de acht aangesloten bedrijventerreinen van de gemeentes Maastricht, Meerssen en Valkenburg gepresenteerd.

Stec en New Economy hebben in opdracht van de SIM het onderzoek uitgevoerd en de afvalstromen in kaart gebracht.

Aan de hand van deze resultaten werd de circulaire potentie per terrein benoemd. Daarnaast werden kansen zoals een circulaire bouwhub, selectieve sloop en een ambachtscentrum toegelicht. Verder liggen er grote kansen op het gebied van gezamenlijke afvalinzameling (Meerssen/ Valkenburg), efficiënt vervoer, tegengaan van (voedsel)verspilling en kennisdeling.

Het doel van de Nederlandse overheid is 50% minder primaire grondstoffen in 2030 en een circulaire economie in 2050. Een zeer grote ambitie.

De grootste stappen zijn te zetten op de bedrijventerreinen. Het projectteam gaat aan de slag met de resultaten van het onderzoek.

De kansen zoals vermeld in het onderzoek zullen onderzocht worden op haalbaarheid en we gaan aan de slag met grondstoffentafels om zo connecties te maken tussen de bedrijven op de aangesloten terreinen.

Factsheet per bedrijventerrein
Referentieproject m.b.t. het rekenmodel voor Circulaire ketenprojecten