22.10.24 Rijk investeert 26 miljoen in vergroenen bedrijventerreinen

1 November 2022

De ministerraad geeft groen licht voor een bijdrage van 26 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds voor het programma Werklandschappen van de Toekomst. Het project gaat in 2023 van start.

In het programma Werklandschappen van de Toekomst werken dertig partijen, waaronder vier ministeries, de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, Stichting Steenbreek en IVN Natuureducatie, samen om bedrijventerreinen te vergroenen. In de toekomst moeten zo risico’s van wateroverlast en hitte beperkt worden.

Momenteel is 87 procent van de 3.500 bedrijventerreinen in Nederland gevoelig voor wateroverlast bij heftige neerslag. Daarnaast is de verwachting dat, als er niets verandert, over dertig jaar de gemiddelde gevoelstemperatuur op een zomerse dag op een bedrijventerrein in  oploopt tot 40,8 graden Celsius.

IVN Natuureducatie-directeur Jelle de Jong reageert in een persbericht: ‘Dit is fantastisch nieuws. De huidige versteende bedrijventerreinen hebben ons veel welvaart en vooruitgang gebracht. Medewerkers en omwonenden vragen nu echter om een volgende stap. Die stap is nodig voor het welzijn en de gezondheid van mensen en voor het veranderende klimaat.’

In het programma wordt ook gewerkt aan duurzame opwekking van energie, het bevorderen van een circulaire samenleving en het versterken van de biodiversiteit. Uiteindelijk zal de vergroening en verduurzaming van de terreinen leiden tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat en stijgende vastgoedwaarde op bedrijventerreinen.

Living labs en ambassadeursterreinen

In eerste instantie gaat het geld naar vier nader te bepalen living labs en tien ambassadeursterreinen. Deze living labs zullen fungeren als proeftuinen. Hier wordt onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de koelende waarde van groene gevels en de combinatie van zonnepanelen en groene daken.

Daarnaast worden green deals (bestuurlijke overeenkomsten) gesloten met zes provincies. Deze provincies worden de komende negen jaar partner van het programma. Samen met hen zal een definitieve selectie worden gemaakt van bedrijventerreinen waar de pilots plaatsvinden. Doel van dit alles is dat binnen tien jaar minimaal duizend bedrijventerreinen zich bij het kennisprogramma hebben aangesloten.

Het Nationaal Groeifonds (NGF) is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzame verdienvermogen van Nederland. Het Nationaal Groeifonds is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 20 euro miljard uit voor projecten.

Bron: Rijk investeert 26 miljoen in vergroenen bedrijventerreinen – Stadszaken.nl