22.10.20 Artikel De Limburger – Extra belasting voor goede doel

20 October 2022

Extra belastingheffing voor het ‘goede doel’. Zo moeten de Maastrichtse binnenstad, Wyck en vier bedrijventerreinen een extra impuls krijgen. Ongeveer 2000 pandeigenaren en bedrijven zijn betrokken.

De term ‘bedrijveninvesteringszone (BIZ)’ klinkt minder sexy dan het verhaal erachter. De wet maakt het sinds een jaar of acht mogelijk om dergelijke zones op te richten. Bij groot draagvlak onder ondernemers in een bepaald gebied kan de gemeente bij hen extra belasting heffen. Dat geld komt in een pot die de betrokkenen zelf beheren.

Het bijzondere in Maastricht is dat nu twee initiatieven tegelijk de steun krijgen van burgemeester en wethouders. De Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM) wil zo’n BIZ voor Wyck en de belangrijkste winkelstraten van de binnenstad, plus ‘uitlopers’ als de Boschstraat en de Grote Gracht. Zo moet de aantrekkelijkheid van Maastricht behouden blijven.

De VEBM hoopt jaarlijks zo’n 350.000 tot 400.000 euro te kunnen besteden, zegt voorzitter Stefan van Aarle. „Denk aan het bestrijden van leegstand, het tot op (bijna) dagelijks niveau meten van bezoekersaantallen, herkomst en reistijd. Maar ook: een marketingcampagne en (meer) bijdragen aan evenementen.” De zone moet in elk geval van 2024 tot en met 2028 actief zijn. Een aparte stichting gaat het geld beheren.

„We stoppen er veel energie in,” zegt Van Aarle. Dat is nodig omdat de helft van de vastgoedeigenaren (van niet-woningen) straks moet stemmen, van wie er dan ook twee derde akkoord moeten gaan. De eigenaren van 1300 panden stemmen straks mee, waarvan de VEBM er nu al 450 vertegenwoordigt. Dit najaar houdt de VEBM een enquête en infobijeenkomsten.

De Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) willen zo’n BIZ voor de vier grote bedrijventerreinen, te weten Beatrixhaven, Bosscherveld, Randwyck en Scharn. „Als de gemeenteraad in december akkoord gaat, kunnen de ondernemers in januari stemmen,” zegt Veronique Hermes-Plusjé, parkmanager Maastricht. Bij voldoende draagvlak gaat de BIZ dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in.

Lees ook: Europese subsidie voor uitbouw Beatrixhaven Maastricht: onderzoek naar vervoer van restafval per schip

SIM heeft een aparte site (wijwordenbizmaastricht.nl) met de plannen per bedrijventerrein. Vaste thema’s zijn het opstellen van calamiteitenplannen, beter openbaar vervoer, duurzaamheid en marketing. Randwyck noemt specifiek de Brightlands Health Campus als belangrijk.

Welk bedrag er jaarlijks via deze BIZ-pot beschikbaar wordt, kan Hermes-Plusjé nog niet aangeven. „We hebben ongeveer 600 bedrijven en werken met een tarief op grond van de ozb-waarde.”

Bron: 2000 ondernemers uit Maastricht betalen extra belasting voor… – De Limburger