22.08.01 Stikstof problematiek actualiteit

1 August 2022

Op 5 oktober 2020 heeft Franci Vanweert van bureau WSP een presentatie voor de SIM gegeven over de stikstofproblematiek in relatie tot bedrijven. Deze presentatie is op de website van SIM terug te vinden in het nieuwsbericht over deze presentatie. In deze presentatie worden bedrijven erop geattendeerd om de effecten van de stikstofproblematiek voor hun eigen bedrijf inzichtelijk te maken.

De problematiek van teveel stikstof op de beschermde Natura 2000-gebieden is de afgelopen anderhalf jaar niet opgelost, het is eerder zo dat door uitspraken van rechtbanken de mogelijkheden van vergunningverlening Wet Natuurbescherming (Wnb) strenger geworden zijn.

De onderstaande situaties zijn nog steeds van toepassing:

  • Was u op de huidige locatie met de huidige bedrijfsvoering gevestigd in Maastricht op 7 december 2004? Mogelijk komt u in aanmerking voor een Wnb vergunning op basis van bestaand gebruik (een soort overgangsrecht). Neem hierover contact op met Provincie Limburg als bevoegd gezag Wnb voor het verkrijgen van de benodigde vergunning.
  • Heeft u geen gasverbruik (of andere fossiele brandstoffen zoals olie, kolen, hout etc) in uw gebouw of in uw bedrijfsvoering en daarnaast weinig verkeersbewegingen door werknemers/bezoekers en/of vrachtbewegingen? Mogelijk heeft u geen Wnb vergunning nodig voor stikstof. Een doorrekening in AERIUS kan uw zorgen hieromtrent wegnemen.
  • In andere gevallen is het afhankelijk van de locatie in de stad (de afstand tot Natura 2000-gebieden) en de hoeveelheid stikstofuitstoot die u veroorzaakt met uw bedrijfsvoering of er een vergunningplicht is of niet. Indien u in de huidige situatie een Wnb vergunning nodig hebt voor uw huidige bedrijfsvoering, kan gemeente Maastricht de komende tijd geen omgevingsvergunningen verlenen of bestemmingsplannen vaststellen zonder dat dit eerst vergund is.

Wij vragen u nogmaals: laat voor uw bedrijf doorrekenen of huidige stikstof emissies vanuit de bedrijfsvoering belemmerend gaat werken als u een nieuwe vergunning nodig hebt. Voor vragen kunt u terecht bij een adviesbureau die dit voor u door kan rekenen.