22.06.29 Terugblik Kick-off Duurzame Bedrijventerreinen Maastricht

6 July 2022

Gisteren op dinsdag 28 juni heeft de kick-off Duurzame Bedrijventerreinen Maastricht plaatsgevonden. Jacko D’Angolo, projectleider van SDB (Stichting Duurzame Bedrijventerreinen) heeft inzicht gegeven in de totstandkoming van deze stichting en de pijlers waarop de stichting is opgebouwd. De focus ligt duidelijk op samenwerking tussen bedrijven op het gebied van duurzame energie en de klimaattransitie.

Het doel van de stichting is om eind 2023 de meerwaarde te hebben aangetoond dat een collectieve, integrale verduurzaming van bedrijventerreinen werkt. Alleen ga je harder, samen kom je verder!

In Venlo zijn de eerste succesvolle pilotprojecten een feit. De kennis en ervaring worden ingezet om projecten te starten op bedrijventerreinen in Maastricht en Roermond. Veel van de aanwezige ondernemers hebben al aangegeven enthousiast te zijn en graag te willen aansluiten bij de projecten die gestart zullen worden. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

De wetgeving rond energielabels is duidelijk. Per 1 januari 2023 dienen kantoorpanden te voldoen aan minimaal energielabel C. Rodger Buijs van Klimaatroute heeft een presentatie gegeven over energiescans en hoe u dit kan helpen om duidelijkheid te krijgen over de huidige situatie en de mogelijke aanpassingen naar een beter energielabel. Een energiekaart levert een routekaart op met daarop duidelijk de mogelijkheden die er zijn om naar een uiteindelijk energielabel a te komen.

Wilt u graag de presentaties van SDB Maastricht en Klimaatroute ontvangen? Stuur ons een mail!