22.06.07 Verhuizing van Oekraïense vluchtelingen naar Overmaze per 7 juni 2022

23 June 2022

In de week van 7 t/m 10 juni zullen de eerste 150 vluchtelingen, met name vrouwen en kinderen, gehuisvest gaan worden in Overmaze. Deze vluchtelingen verblijven nu in Hotel Kaboom Maastricht. De komende tijd zullen nog nieuwe Oekraïense vluchtelingen Nederland binnen komen en onder andere in Zuid-Limburg een plek moeten krijgen en via de noodopvanglocatie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) onder andere naar Overmaze en andere locaties in de regio doorstromen en daar tijdelijk verblijven. Overmaze is, met een capaciteit van 400 beschikbare plekken, conform afspraken met het Rijk voor de duur van 1 jaar aangewezen als opvanglocatie voor de stad Maastricht.

Praktische informatie
De ingang voor de vluchtelingen is in overleg met de buurtbewoners ingericht aan de Korvetweg, niet aan de Willem-Alexanderweg. Dit is destijds ook zo het geval geweest toen het gebouw dienstdeed als AZC en toen de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils tijdens corona er zat gehuisvest. In het gebouw is een huismeester en 24/7 beveiliging en cameratoezicht aanwezig. Voor de vluchtelingen is er ook ondersteuning vanuit diverse organisaties zoals Vluchtelingenwerk en komt er een huisartsenpost. Er wordt ingezet op het zoveel mogelijk normaal oppakken van het leven, waarbij kinderen deelnemen aan onderwijs of opvang in Maastricht en waar volwassenen waar mogelijk al overdag gaan werken.

Vragen of opmerkingen
Mocht u vragen hebben of opmerkingen als de vluchtelingen er zijn gehuisvest, dan kunt u hiervoor contact opnemen via post@maastricht.nl o.v.v. Oekraïne. Heeft u vragen over de beveiliging of huismeestersaangelegenheden met betrekking tot het gebouw en haar tijdelijke bewoners dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-1306494. Dit is het nummer van de firma De Kabath Vastgoedbeheer.

Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Maastricht vindt u ook op www.gemeentemaastricht.nl/oekraïne.