19.11.21 Plan beveiligde truckparkings vanwege kosten even in de ijskast

19 November 2021

De plannen van de provincie voor drie beveiligde truckparkings, waaronder een omstreden initiatief bij het Ei van Sint Joost, staan even in de ijskast. De drie parkings kosten meer dan 60 miljoen euro.

DOOR JAN HENSELS
MAASTRICHT

Gezien de verwachte kosten van de al jaren gewenste parkeerplaatsen voor vrachtwagens gaat de provincie overleg voeren met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over een mogelijke financiële bijdrage vanuit het Rijk. De eerste van de beoogde parkings had in 2023 klaar moeten zijn. Het is op dit moment onduidelijk of dat nog haalbaar is.

Onderzoek
Onderzoek van de provincie heeft uitgewezen dat met drie beveiligde truckparkings een bedrag van meer dan 60 miljoen euro is gemoeid. „De provincie erkent de problematiek van de chauffeurs. Het college heeft en houdt de ambitie om daar wat aan te doen. Maar wij kunnen dit bedrag voor de vrachtwagenparkeerplaatsen niet zelf ophoesten. Daarom kijken we naar het Rijk om een rol te nemen in deze maatschappelijke opgave die naast Limburg, ook de overige provincies treft”, stelt gedeputeerde Maarten van Gaans (Infrastructuur).

De provincie liet vorig najaar weten een beveiligde truckparking voor 400 voertuigen aan te willen leggen bij het Ei van Sint Joost. Het plan voorziet ook in een tankstation en drie horecazaken. Het plan voor een megatruckparking tussen A2 en A73 bij Het Vonderen stuit op bezwaren, zo bleek onlangs. Boeren in het gebied vrezen voor de toekomst van hun agrarische bedrijven. Het grootste deel van de percelen is nu landbouwgrond.

Voormalig gedeputeerde Hubert Mackus zei destijds dat de beoogde locatie bij het Ei van Sint Joost perfect is voor het plan. Vooruitlopend daarop vroeg de provincie de gemeente Echt-Susteren om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen op de gronden in het beoogde gebied om speculatie met de grondprijzen te voorkomen. Om die reden wil de provincie nu niks kwijt over beoogde locaties voor truckparkings.

Uit informatie van de gemeente Venlo bleek eerder dat de provincie voor de A67 een locatie ter hoogte van Maasbree op het oog heeft. Ook langs de A76 zoekt de provincie naar een geschikte plek.

Rusten
Het vrachtverkeer is de afgelopen jaren fors toegenomen. Daardoor is er vaak een tekort aan parkeerplekken voor vrachtwagens. Met name buitenlandse chauffeurs kunnen niet naar huis als ze langere tijd moeten rusten.

Bron: Plan truckparkings vanwege kosten even in de ijskast: provin… – De Limburger