13.07.21 Ondernemers van Aviation Valley kiezen vol overtuiging voor een BIZ

13 July 2021

De ondernemers gaan intensief samenwerken voor een aantrekkelijk bedrijventerrein Aviation Valley. De BIZ-regeling ondersteunt en faciliteert deze doelstelling.  Ondernemers spraken zich in de draagvlakmeting uit vóór een samenwerking in de vorm van een BIZ. In totaal stemde 59% van de bijdragenplichten. Hiervan was 72% vóór het opzetten van de BIZ. De BIZ zal officieel van start gaan op 1 januari 2022, voor een periode van 5 jaar.

Met de BIZ (bedrijveninvesteringszone) investeren ondernemers samen in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van bedrijventerrein Aviation Valley. De gedachte achter een BIZ is dat individuele bedrijven op vele fronten sterker staan als ze structureel samenwerken.
Zo is een BIZ een serieuze gesprekspartner voor gemeente, provincie en andere organisaties. Ondernemers bepalen zelf in welke thema’s gezamenlijk wordt geïnvesteerd. Deze activiteiten zijn aanvullend op de kerntaken van gemeente en provincie. De ondernemers betalen hiervoor jaarlijks een bijdrage waarvan de gemeente de heffing en invordering verzorgt.

Het bestuur van de stichting BIZ Aviation Valley bestaat uit voorzitter Ward van de Venne (Venne Electronics), Fons Latour (MAA), Harold Counet (Collins Aerospace). Het bestuur wordt ondersteunt door Sonja Demandt (Directeur Parkmanagement BV) en Veronique Plusjé (parkmanager) en Iva Meijs (projectmedewerker).

Het bestuur zal een vijfjarenplan opstellen, waarin zij de plannen voor deze periode zullen benoemen en onderbouwen. Onderwerpen waar Aviation Valley mee aan de slag wil gaan, zijn onder andere, duurzaamheid & innovatie, circulariteit, bereikbaarheid & (digitale) infrastructuur en veiligheid.

Voorzitter Ward van de Venne, vertelt hoe een BIZ kan helpen om de groeipotentie op Aviation Valley samen verder te ontwikkelen. “We werken hier elke dag ontzettend hard aan de Limburgse economie. Allemaal vanuit onze eigen passie en ons eigen vakgebied. Maar, er zijn veel onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben: veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Dat zijn onze raakvlakken, en wat mij betreft dan ook de speerpunten om samen aan te werken in de BIZ. Onze eigen bedrijven hebben we al goed voor elkaar. Als we deze onderwerpen samen verder kunnen ontwikkelen, versterken we elkaar.”