07.04.2020 CLOK pleit voor uitstel besluiten voortzetting lokale ondernemersfondsen en BIZ

8 April 2020

Stichting CLOK bepleit een landelijk uitstel van besluiten en stemmingen over de voortzetting van de drie soorten ondernemersfondsen met één jaar.
De aanleiding is evident: Corona. Besturen van ondernemers stellen momenteel noodgedwongen andere prioriteiten. Hun ondernemers zijn bezig met het overeind houden van hun bedrijf. Ook gemeenten maken overuren en hebben te maken met capaciteitsproblemen. De voor besluiten en stemmingen noodzakelijke bijeenkomsten zijn niet mogelijk.

De adequate besluitvorming bij de drie soorten fondsen voor de voorbereiding, instelling of voortzetting van een fonds vergt een lange en intensieve begeleiding. Dit geldt voor fondsen die gebaseerd zijn op de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ), financiering vanuit de opbrengsten van de reclamebelasting en de OZB-fondsen. Deze voorbereiding neemt gemiddeld vier tot negen maanden in beslag en kan door Corona nu niet worden gestart. Het gaat niet alleen over de voorbereiding aan de kant van de ondernemers. Ditzelfde geldt voor de voorbereiding en besluitvorming door gemeenteraden over de fondsen.

Lees meer